Eerdere opdrachten

It’s electrifying: duurzame energie

Het Coördinatiebureau Energie (CBE) van Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de inkoop van alle duurzame energie van Rijkswaterstaat en de monitoring van het energieverbruik. Vanuit deze taak neemt het CBE deel in allerlei interessante duurzame projecten, zoals de aanschaf van elektrische poolauto’s, van bermgras naar groen gas, flexibel gebruik van energie en voorspelbaar onderhoud door het meten van stroomverbruik.

Busé Communications heeft als taak gehad om Rijkswaterstaat bekender te maken met het werk van het CBE en is voortvarend aan de slag gegaan. Dit heeft geleid tot een actief bezoek van hun intranetsite en de organisatie van een jaarlijks event: De Meterstand. Tijdens dit event krijgen energiedeskundigen inzicht in het energieverbruik en CO2-uitstoot van Rijkswaterstaat en inzicht of de duurzaamheidsdoelen van 2030 worden gehaald.

Optimalisatie A4 Leiden

De afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat de A4 tussen Burgerveen en Leiden flink aangepakt. De doorstroming in de regio is hierdoor verbeterd. De snelweg is verbreed naar 2×3 rijstroken, de maximumsnelheid verhoogd naar 100 km/h, de brug over de Oude Rijn vervangen door een aquaduct en doorgaand en lokaal verkeer van elkaar gescheiden.

Ondanks deze verbeteringen staat er bij Leiden nog bijna dagelijkse files, daarom is er veel aandacht in de media geweest en zijn er Kamervragen gesteld. Dit was de aanleiding voor de minister om te onderzoeken of de doorstroming geoptimaliseerd kon worden met kleinschalige maatregelen.

 

Participatie Busé CommunicationsBusé Communications heeft een belangrijke bijdrage geleverd voor het opstellen van een participatietraject, waarbij weggebruikers en omgeving zijn gevraagd om mee te denken. De participatie bestond uit kwantitatief onderzoek (een online-enquête) en een kwalitatief onderzoek (panelgesprekken), waarbij weggebruikers, omgeving en belangenvertegenwoordigers zijn betrokken. Belangrijk was om de deelnemers van de panelgesprekken een duidelijk kader mee te geven, zodat duidelijk is wat de mogelijkheden en onmogelijkheden waren. De deelnemers hebben het participatietraject gewaardeerd met rapportcijfer 8,5. Inmiddels zijn de Kamerleden geïnformeerd over welke maatregelen getroffen worden.

 Verhoging maximumsnelheid naar 130 km/h

Busé Communications - 130 km/hSinds september 2012 is de maximumsnelheid op snelwegen 130 km/h, maar nog niet op alle snelwegen is dat vanwege veiligheid, lucht- en geluidwetgeving een feit. Een aantal keer per jaar wordt door middel van een verkeersbesluit (delen van) snelwegen worden toegevoegd waar wetgeving geen belemmering meer vormt om de snelheid te verhogen naar 130 km/h. Busé Communications maakt als projectsecretaris deel uit van het Team Verkeersbesluiten die er voor zorgt dat alle juridische stappen goed doorlopen worden. Dat houdt in dat ook het Team Verkeersbesluiten niet alleen de publicaties verzorgt, maar met name de beantwoording van de officiële zienswijzen die op de verkeersbesluiten binnen komen en hoger beroepen voorbereidt voor de landsadvocaat.

 

De nieuwe Fyra: Intercity Nieuwe Generatie

Bijna iedereen kent het Fyra-debacle van de NS, de trein die in totaal bijna € 800 mln heeft gekost. In 2013 is de NS gestart met een nieuw project die de Fyra moet laten vergeten: de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG). De ICNG wordt naast de HSL-lijn ook op het intercity-netwerk ingezet. In dit icoon-project van de NS heeft Busé Communications in 2014-2015 de communicatie verzorgd. Een uitdagende politieke omgeving, waarbij alle ogen uit Den Haag, van belangengroepen en de NS’ers zelf, maakte dit een geweldig project om voor te werken.

Naast de ICNG werkte Busé Communications ook aan twee andere projecten van de NS: de Sprinter Nieuwe Generatie (SNG) en de Flirt Fast Forward. In beide projecten ging de NS over tot de aanschaf van nieuwe sprinters.  Eén van de hoogtepunten van deze projecten was de uitgebreide stoelselectie van deze treinen op Rotterdam CS, waar reizigers hun stem konden uitbrengen op één van de drie stoelen die de NS van plan was om aan te schaffen.

 

Holland promotie voor high-potentialsDutch visitors programme

In opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert Agentschap NL (nu: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) bezoeken voor buitenlandse high-potentials. Van de economisch snel groeiende landen wordt zes keer per jaar een groep jonge high-potentials uitgenodigd door de Nederlandse ambassades van hun land. Doel is om de band met Nederland bij deze high-potentials te verstevigen en contactpersonen te krijgen op belangrijke posities. Tijdens een tiendaags programma met veel veldbezoeken krijgen de high-potentials de crème-de-la-crème wat Nederland te bieden heeft op hun vakgebied. Busé Communications werkte mee aan de programma’s Democracy & Human Rights,  Logistics en was grotendeels verantwoordelijk voor het programma Food Security. Organisatietalent, creativiteit en mensenkennis waren nodig om de voorbereiding en uitvoering van het programma tot een succes te brengen.

 

A4 Delft-Schiedam: eindelijk na 50 jaar

Busé CommunicationsVan september 2008 tot 2011 heeft Busé Communications alle communicatie van het project A4 Delft-Schiedam verzorgd voor Rijkswaterstaat. Succesvolle communicatie met de omgeving begint naar het goed luisteren naar de omgeving. Dit is noodzakelijk om te achterhalen welke communicatiebehoefte er ligt en hierop goed in te kunnen spelen. Daarbij is een goed relatie met de communicatieadviseurs  en stakeholdermanagers uit de omgeving (gemeenten, Provincie Zuid-Holland, intern-Rijkswaterstaat, in- en externe stakeholders) onmisbaar. Het gaat hier niet bij om te overtuigen van het nut van een nieuwe snelweg. Het doel is om te informeren zodat ze op basis van feiten een mening gevormd kan worden.

Busé CommunicationsVan 2011 tot en met juni 2012 heeft Busé Communications op dezelfde wijze de communicatie verzorgd voor de nog aan te leggen Blankenburgtunnel.

Burgerparticipatie is een onmisbaar onderdeel voor een nieuwe snelweg wordt aangelegd. Omwonenden en stakeholders worden gevraagd om mee te denken om de nieuwe snelweg goed in te passen. Busé Communications heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de succesvolle burgerparticipatie voor de A4 Delft-Schiedam en de Blankenburgtunnel.