Daarom Busé Communications

Busé Communications

is het zelfstandige onafhankelijke communicatie adviesbureau van Cees Busé, opgericht in 1998. Ik werk als Busé Communications zelfstandig, maar niet alleen. Samen in een selectief netwerk van professionals wordt regelmatig met elkaar gediscussieerd over ‘het vak’ en het functioneren binnen organisaties. We inspireren elkaar, horen elkaar uit over nieuwe technieken, dagen elkaar uit om nieuwe oplossingen te kiezen, delen elkaars ervaring en leren vooral van elkaar.

Communiceren gaat tegenwoordig veel verder dan alleen het informeren van uw doelgroep. Communicatie moet ervoor zorgen dat de uw doelgroep zich betrokken voelt bij uw organisatie. Niet alleen informeren, maar tweerichtingsverkeer waarbij uw doelgroep zich gehoord voelt.

De informatiebehoefte van uw doelgroep en de mate van interactie staan centraal bij de strategie die wij samen kiezen. Daarvoor kunnen de dagelijks gebruikte communicatiemiddelen van uw organisatie de basis zijn, maar Busé Communications denkt graag met u verder. Realistisch en kritisch, creatief en uitdagend waar het kan, maar altijd met uw doel voor ogen.

Wat kunt u verwachten

Betrokkenheid bij uw organisatie en uw doelgroep is wat u van mij kunt verwachten. Dat uit zich in het meedenken in uw communicatie en de uitvoering hiervan. Gevraagd en ongevraagd. Niet alleen de strategie, maar ook de praktische ‘hands-on’ uitwerking is bij mij in goede handen.

15.833 thoughts on “Daarom Busé Communications